Комбинирана гравитационна система

Дебит от 40 до 750 л / мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Филтриращите системи за гравитационни филтри, комбинирани с магнитен сепаратор, са изключително подходящи за почистване на охлаждащи течности, замърсени с черни частици.
Замърсената охлаждаща течност първо се обработва от магнитния сепаратор, който отстранява повечето от черни частици.
След това течността преминава през гравитационния филтър, който реализира изискваната степен на филтриране.

СЕРИЯ
- AM за дебит от 40 до 500 л / мин
- AML за скорост на потока от 300 до 850 л / мин

© 2017 NanoChem. Всички права запазени