Вакуумна филтрираща система

Като допълнение към стандартната система за филтриране, Cosema проектира и произвежда централизирани системи за филтриране, които могат да обслужват множество машини, както и цели производствени съоръжения.
Вакуумната филтрираща система позволява достигането на висока степен на филтриране, благодарение на най-големите и технологични решения, които са приети.

ПРЕДИМСТВА
- Лесна поддръжка
- Високо качество и температурен контрол на охлаждащата течност
- Намалени разходи
-  Ниски емисии в околната среда
- Системата е напълно автоматична
- Самостоятелно почистваща версия

© 2017 NanoChem. Всички права запазени