Индустриални флуиди за тръбопроизводство

Американския бранд QUAKER е световно известен лидер в производството на специализирани флуиди за тръбопроизводството.
Компанията е с дългогодишен опит и предлага комплексни решения за производството на шевни и безшевни метални тръби.

 

Емулсия за производство

За максимално покриване на специфичните потребности на нашите индустриални клиенти, производители на тръби, ние предлагаме два вида смазочно-охлаждаща течност - полусинтетична и синтетична. Формулите на продуктите са изцяло създадени за производство на тръби. Емулсията на Quaker е с  доказана ефективност  в намаляване на производствените разходи и повишаване на производителността. Продуктите са много специализирани и специфични за производството на всеки наш клиент.

 

Антикорозионни масла

Почистващи препарати

Пълно описание

Чисти масла за рязане

Пълно описание

Хидротест

Пълно описание
© 2017 NanoChem. Всички права запазени