Индустриални флуиди за тръбопроизводство

Американския бранд QUAKER е световно известен лидер в производството на специализирани флуиди за тръбопроизводството.
Компанията е с дългогодишен опит и предлага комплексни решения за производството на шевни и безшевни метални тръби.

 

Емулсия за производство

За максимално покриване на специфичните потребности на нашите индустриални клиенти, производители на тръби, ние предлагаме два вида смазочно-охлаждаща течност - полусинтетична и синтетична. Формулите на продуктите са изцяло създадени за производство на тръби. Емулсията на Quaker е с  доказана ефективност  в намаляване на производствените разходи и повишаване на производителността. Продуктите са много специализирани и специфични за производството на всеки наш клиент.

 

Нашите продукти

Водоразтворима синтетична смазочно-охлаждаща течност. Формираща изключително стабилна емулсия с отлични почистващи и смазочни качества. Подходяща за формоване, преоразмеряване, рязане, изтегляне и всички операции свързани с производството на електрозаварени тръби.

Продуктът е подходящ за топло и студено валцован материал, галванизиран материал, неръждаема стомана и алуминий.

Високо поляризирани синтетични добавки, намаляващи износването на ролките и осигуряващи отлична чистота на машината и работните плотове.

Водоразтворима синтетична смазочно-охлаждаща течност за средно натоварени операции на формоване, валцоване, изтегляне и преоразмеряване.

Подходяща за студено и топло валцован материал, неръждаема и поцинкована стомана. 

Продуктът е без съдържание на минерални масла. Намалява износването на ролките и гарантира добро покритие на повърхността на тръбите без да остава следи.

Водосмесим продукт, подходящ за средно натоварени операции в тръбното производството. Течността има допълнително предимство, като увеличава адхезията между лентата и работните валци, и същевременно гарантира максимално смазване. Този продукт изисква максимална чистота на лентата и на работната повърхност.

Препоръчва се за средно трудни операци при производство на електрозаварени тръби. Подходящ е за работа с всички въглеродни стомани, горещо валцувани и поцинковани ламарини.

» Без съдържание на формалдехид;
» Без съдържание на минерално масло;
» Силно полярен, синтетични смазочни компоненти;
» Намалява износването на валците;
» Добра способност за разделяне и отстраняване на замърсители от типа нефтопродукти (масла);
» Осигурява добро качество при обработка на повърхноста, без да оставя отложения.

Водоразтворима смазочно – охлаждаща течност с ниско съдържание на масло. Подходяща за работа с топло и студено валцована ламарина. Тази технология съчетава смазващия ефект на полусинтетичните масла и почистващия ефект на синтетичното масло.

» Без съдържание на вторични амини;
» Отлични антикорозионни свойства;
» Без съдържание на бор и формалдехид;
» Добра биологична устойчивост;
» Осигурява отлично лубрикиране и отлично извежда топлината от зоната на заварка.

 

 

 

 

 

 

Антикорозионни масла

Серия продукти за защита от корозия  във вътрешно заводски процеси и за съхранение на готова продукция в открити и закрити зони. Продуктите притежават отлични свойства за отделянето на водата от повърхността и отговарят на VOC стандарти за летливи съединения.

Почистващи препарати

Пълно описание

Чисти масла за рязане

Пълно описание

Хидротест

Пълно описание
© 2017 NanoChem. Всички права запазени