Антикорозионни масла

Серия продукти за защита от корозия  във вътрешно заводски процеси и за съхранение на готова продукция в открити и закрити зони. Продуктите притежават отлични свойства за отделянето на водата от повърхността и отговарят на VOC стандарти за летливи съединения.
© 2017 NanoChem. Всички права запазени