Емулсия за производство

За максимално покриване на специфичните потребности на нашите индустриални клиенти, производители на тръби, ние предлагаме два вида смазочно-охлаждаща течност - полусинтетична и синтетична. Формулите на продуктите са изцяло създадени за производство на тръби. Емулсията на Quaker е с  доказана ефективност  в намаляване на производствените разходи и повишаване на производителността. Продуктите са много специализирани и специфични за производството на всеки наш клиент.

 

© 2017 NanoChem. Всички права запазени