Лабораторни изследвания

Лабораторни анализи за емулсии

При метална обработка, изискваща използването на емулсии, винаги препоръчваме извършването на регулярни лабораторни анализи. Тези анализи предполагат тестване на техническите характеристики, за да се увеличи жизнеността на емулсиите, които ще се използват.

Nanochem  притежава  акредитирана  лаборатория, специализирана в емулсионни анализи, а нашите специалисти са на Ваше разположение с професионални и  експертни съвети.

© 2017 NanoChem. Всички права запазени